צרו קשר

כתובת למשלוח דואר:
החוג למדע הדתות
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

כתובת דואר אלקטרוני: meiravfi@savion.huji.ac.il

מספר טלפון: 02-5880287

מספר פקס: 02-5883572

מזכירת החוג: גב' מירב פישר
בניין מדעי הרוח, חדר 4605

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ה': 13:00-10:00
ימים ג', ד': 12:30-9:30, 15:00-14:30

יועץ לתואר בוגר: ד"ר אביתר שולמן evitar.shulman@mail.huji.ac.il

יועצת לתואר מוסמך: פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני | ashkelon@mscc.huji.ac.il

חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@