ד"ר נפתלי משל

ד"ר נפתלי משל
בניין רבין (חדר 1106)
5880308
יום ג', 11:00-12:00 בתיאום מראש

תחומי מחקר: המקרא בהקשריו התרבותיים במזרח הקדום; טומאה וטהרה; "מדע הקרבן" בהודו הקלאסית וחקר הקרבן בישראל הקדומה; דו-משמעות מכוונת בספרות החכמה ובנבואה.