Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלה: ימים א', ב', ג', ה': 13:00-10:00
יום ד': 12:30-9:30, 15:00-14:30
טלפון: 02-5880287
פקס: 02-5883572
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il

חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

ראש החוג:  ד"ר נפתלי משל

nmeshel@mail.huji.ac.il

 

מזכירת החוג: גב' מירב פישר
meiravfi@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5880287

דבר ראש החוג

אלה ימי התרגשות ותנופה בחוג למדע הדתות. אנו מציינים 60 שנים להיווסדו של החוג ומסורת ענפה של הוראה ומחקר יחד עם מגמות התחדשות עמוקות, הן בהוראה הן בסגל של החוג.

בשנה הקרובה נשלים מהלכים במסגרתם תכנית הלימודים לתואר הראשון עוברת שינויים מרחיקי לכת, ומצטרפים אלינו ארבעה מרצים חדשים בתחומים הפרושים בזמן ובמרחב: מהמקרא והמזרח הקדום עד לאסלאם בדרום מזרח אסיה היום, מהנצרות הקדומה והכנסיות שבמזרח עד ראשית הבודהיזם ודתות במרחב האסייתי. כחלק מאותן מגמות התחדשות הודקו הקשרים בין החוג למדע הדתות לבין הפקולטה למדעי הרוח והחוג משמש מעין צומת ונקודת מפגש למרצים מחוגים רבים העוסקים בחקר הדתות.

יחד עם כל זאת אנו מודעים למקום למיקום שלנו. השעורים בכיתות והמחקר בספריות הם רק  חלק מלימוד דתות במסגרת האוניברסיטה העברית בירושלים. יש לנו הזכות ללמוד פרקים נוספים בחקר הדתות מחוץ לכותלי הקמפוס בהליכותינו מדי יום בעיר המורכבת והמרתקת בה אנו חיים.

תלמידים המתמחים בתחום הנצרות על תקופותיה וגווניה יכולים ליהנות גם מהמקורות של המרכז לחקר הנצרות הפועל בתאום מלא עם החוג למדע הדתות.

 

ד"ר דוד סתרן
ראש החוג למדע הדתות