Table of Contents

קבלה ללימודים

צרו קשר

ראש החוג פרופ' אביתר שולמן
eviatar.shulman@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יונתן מוס
yonsmoss@gmail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני
ashkelon@mscc.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 


חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

 

למה ללמוד מדע הדתות?

אין צורך לחפש הרבה כדי לפגוש את הרלוונטיות הרבה של חקר הדתות לעולם העכשווי. למרות המדע והמודרנה, אנשים רבים ותרבויות מגוונות עדיין מגדירים את עצמם ביחס למערכת הדתית בה צמחו. דתות מגדירות את ערכי האדם, את גבולות העולם, את הטוב ואת הרע, את "אנחנו" ו"הם" ועוד ועוד. דרך המלך לגרום למיליונים ואף למאות מיליונים של אנשים לפעול יחד למען מטרה אחת היא לדבר בשם הדת.

מדע הדתות מהווה צומת חשוב לתחומי ידע רבים. הדת קשורה בהגות ובפילוסופיה, אך לא פחות מכך בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה שכן היא מספקת את הבסיס למבנה חברתי. מיטב הספרות, ההגות, השירה והאמנות לאורך ההיסטוריה נוצרו בהקשר דתי. הדת כה מרכזית לנפש האדם ולאופן בו האדם מגדיר את זהותו ומוצא את מקומו בעולם, שלימודי דתות כרוכים גם בפסיכולוגיה.

לכן, לימודים במדע הדתות מכינים את הסטודנט באופן מעולה לתפקד במגוון רחב של הקשרים מקצועיים, כפי שניתן לראות מסיפורי הבוגרים של החוג. הן בכלכלה או בתפקידים ממשלתיים, והן במקצועות חופשיים רבים ושונים, לימודי דתות שמים את הבוגרים שלהם במקום בו קל להם יותר להבין את המציאות האנושית העומדת מולם ולבחור כיצד נכון לפעול בה. כמו כן, בוגרים רבים של החוג המשיכו בלימודים אקדמיים במיטב המוסדות בארץ ובעולם, כך שהחוג מהווה הכנה מצוינת גם עבור סטודנטים שמעוניינים בהמשך מקצועי באוניברסיטה.