סגל

דוד סתרן

ד"ר דוד סתרן

רכז התמחות בשלהי העת העתיקה
תחומי מחקר: פילון מאלכסנדריה והיהדות ההלניסטית, אוריגנס והשכלתנות הנוצרית הקדומה, פילוסופיה ודת בשלהי העת העתיקה.
חדר 6619. שעות קבלה: יום ב', 12:00-10:30
02-5883841
פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני

פרופ' מן המניין ברוריה ביטון-אשקלוני

חדר 6603. שעות קבלה: יום ב', 14:00-12:00
052-2899762
קבלה בתיאום מראש (חדר 7716)

כהיסטוריונית של הנצרות המזרחית בשלהי העת העתיקה, חוקרת ומפרשת את האיזון העדין שבין המשכיות ושינוי בהתנהגות ומחשבה הדתית, ואת השפעתם על התפתחות התרבות הדתית הממסדית והאישית.

יונתן מוס

ד"ר יונתן מוס

יועץ מוסמך בחוג למדע הדתות
קבלה בתיאום מראש
02-5882388

חוקר ומלמד על שלוש הדתות "האברהמיות", בדגש על הנצרות והיהדות בעת העתיקה ובראשית ימי הביניים. מנהל ומנחה את הפורום ללימודי נצרות - מלגה ייחודית לתלמידי מוסמך ודוקטורט.

סרג' רוזר

ד"ר סרג' רוזר

חדר 6602. שעות קבלה: יום ד', 15:00-14:00
02-5883826

חוקר בכיר במרכז לחקר הנצרות. תחומי מחקר: הנצרות הקדומה בהקשרה היהודי והנצרות הסורית.

אביתר שולמן

ד"ר אביתר שולמן

יועץ בוגר בחוג למדע הדתות
בניין מנדל, חדר 230. שעותה קבלה: יום ד', 12:00-11:00
02-5882898

את לימודי עשיתי באוניברסיטה העברית לכל אורך הדרך. לימדתי בעבר גם באוניברסיטאות אחרות בארץ, ואני שמח שהתמקמתי בסופו של דבר באוניברסיטה העברית.