דוקטורנטים

יע

תם סילא

מחקרי יעסוק בקשר שבין האוניברסליות והמקומיות בעיצוב זהותה של הקהילה הדתית המקומית, על פי מקרה הבוחן של הנצרות הפלסטינית והירדנית העכשווית ותהליך איחוד החגים.