Table of Contents

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' מירב פישר
בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5880287; פקס: 02-5883572
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il

ראש החוגד"ר נפתלי משל
nmeshel@huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר אביתר שולמן
evitar.shulman@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יונתן מוס
yonsmoss@gmail.com


חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

 

קצת היסטוריה

החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1956 על-ידי פרופ' צבי וורבלובסקי ופרופ' דוד פלוסר (זכרונם לברכה) כחוג ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח. מאז היווסדו החוג התברך במורים וחוקרים דגולים, בהם חתני פרס ישראל וחברי האקדמיה הלאומית למדעים. במשך יותר מחמישים שנה עמדו במרכז ההוראה של החוג קורסים מתקדמים לתואר השני והשלישי יחד עם חטיבת לימודים בתולדות הנצרות לתלמידי התואר הראשון של הפקולטה למדעי הרוח. בשנת 2008 נפתחה בחוג תכנית לימודים עשירה לתואר בוגר על ענפיה השונים של חקר הדתות: לימודים תיאורטיים ומשווים לצד אפשרויות להתמחות ביהדות, נצרות, אסלאם ודתות אסיה. כיום, החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית הוא החוג היחיד בארץ המציע תכנית לימודים רחבה ומגוונת לתלמידי בוגר ומוסמך בחקר הדתות.