Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג פרופ' אביתר שולמן
eviatar.shulman@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יונתן מוס
yonsmoss@gmail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני
ashkelon@mscc.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 


חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

 

קצת היסטוריה

החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1956 על-ידי פרופ' צבי וורבלובסקי ופרופ' דוד פלוסר (זכרונם לברכה) כחוג ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח. מאז היווסדו החוג התברך במורים וחוקרים דגולים, בהם חתני פרס ישראל וחברי האקדמיה הלאומית למדעים. במשך יותר מחמישים שנה עמדו במרכז ההוראה של החוג קורסים מתקדמים לתואר השני והשלישי יחד עם חטיבת לימודים בתולדות הנצרות לתלמידי התואר הראשון של הפקולטה למדעי הרוח. בשנת 2008 נפתחה בחוג תכנית לימודים עשירה לתואר בוגר על ענפיה השונים של חקר הדתות: לימודים תיאורטיים ומשווים לצד אפשרויות להתמחות ביהדות, נצרות, אסלאם ודתות אסיה. כיום, החוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית הוא החוג היחיד בארץ המציע תכנית לימודים רחבה ומגוונת לתלמידי בוגר ומוסמך בחקר הדתות.