תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: גב' מירב פישר
בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5880287; פקס: 02-5883572
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il

ראש החוגד"ר נפתלי משל
nmeshel@huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר אביתר שולמן
evitar.shulman@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר מוסמך: ד"ר יונתן מוס
yonsmoss@gmail.com


חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

 

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים בסיס רחב בחקר התופעות הדתיות השונות על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים. הלימודים מתמקדים בהכרת הדתות, הספרויות והשפות כביטוי של מערכת תרבותית מורכבת, על היבטיה ההגותיים השונים. תשומת לב מיוחדת מופנית לנקודת המבט ההשוואתית, תוך הקניית ידע בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה פסיכולוגיה ופילוסופיה של הדת.