תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: בניין מדעי הרוח, חדר 4605
שעות קבלה: ימים א', ב', ג', ה': 13:00-10:00
יום ד': 12:30-9:30, 15:00-14:30
טלפון: 02-5880287
פקס: 02-5883572
דוא"ל: meiravfi@savion.huji.ac.il

חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים בסיס רחב בחקר התופעות הדתיות השונות על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים. הלימודים מתמקדים בהכרת הדתות, הספרויות והשפות כביטוי של מערכת תרבותית מורכבת, על היבטיה ההגותיים השונים. תשומת לב מיוחדת מופנית לנקודת המבט ההשוואתית, תוך הקניית ידע בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה פסיכולוגיה ופילוסופיה של הדת.