תוכניות לימודים

צרו קשר

ראש החוג פרופ' אביתר שולמן
eviatar.shulman@mail.huji.ac.il

יועץ לתואר בוגר: ד"ר יונתן מוס
yonsmoss@gmail.com

יועץ לתואר מוסמך: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני
ashkelon@mscc.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' שרה פרנסה
sarap@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883965
משרד: בניין רוח, קומה 4 , גוש 5 חדר 4507

שעות הקבלה:
יום א' | 11:30 - 14:30.
ימים ב' - ה' | 10:00 - 13:00.
מחוץ לשעות הפעילות: בתיאום מראש

 


חפשו אותנו בפייסבוק: ComparativeReligionHuji@

 

מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים בסיס רחב בחקר התופעות הדתיות השונות על ידי לימודים שיטתיים והשוואתיים. הלימודים מתמקדים בהכרת הדתות, הספרויות והשפות כביטוי של מערכת תרבותית מורכבת, על היבטיה ההגותיים השונים. תשומת לב מיוחדת מופנית לנקודת המבט ההשוואתית, תוך הקניית ידע בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה פסיכולוגיה ופילוסופיה של הדת.