פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני

פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני
ראש החוג למדע הדתות
חדר 6603. שעות קבלה: יום ב', 14:00-12:00
052-2899762

כהיסטוריונית של הנצרות המזרחית בשלהי העת העתיקה, חוקרת ומפרשת את האיזון העדין שבין המשכיות ושינוי בהתנהגות ומחשבה הדתית, ואת השפעתם על התפתחות התרבות הדתית הממסדית והאישית. פרסומיה עוסקים בתופעות דתיות וחברתיות, כגון: עלייה לרגל, נזירות, מיסטיקה ותפילה.