ד"ר דוד סתרן

דוד סתרן
רכז התמחות בשלהי העת העתיקה
תחומי מחקר: פילון מאלכסנדריה והיהדות ההלניסטית, אוריגנס והשכלתנות הנוצרית הקדומה, פילוסופיה ודת בשלהי העת העתיקה.
חדר 6619. שעות קבלה: יום ב', 12:00-10:30
02-5883841