קורס תפילה וליטורגיה בברית החדשה וליטורגיה בנצרות העכשווית ד"ר פינו דה לוציו, 2016