תלמידי הקורס הדימוי של ישו ביהדות ובנצרות ד"ר פינו דה לוציו 2015